Tilskud

Som medlem af Kreds 1 har du mulighed for at søge kredsen om tilskud til hhv. studieture, deltagelse i konferencer, kurser og efteruddannelse, som er fagligt begrundet.

Tilskud til medlemmer på nedsat kontingent (gælder ikke studerende)
Medlemmer på nedsat kontingent (pensionister, efterlønnere, ledige m.fl.) kan en gang årligt få et tilskud på maksimalt 1.500 kroner til en studierejse, deltagelse i en konference eller lignende, der er fagligt begrundet (dog ikke Dansk Journalistforbunds Fagfestival – se nedenfor). Ansøgninger vurderes individuelt og skal sendes til kreds1 at journalistforbundet.dk.
Bemærk: Ansøgning skal sendes i god tid og inden start på kursus/udd. m.m. og indeholde kontooplysninger.
Ledige i Kreds 1, som får tilskud til kurser, kan få diæter svarende til Dansk Journalistforbunds gældende satser, hvis de ikke kan bo hjemme under kurset.

Tilskud til praktikanter
Praktikanter kan én gang i deres studietid søge et tilskud på maksimalt 1.500 kroner til en studierejse. Som studerende anses du som dobbeltmedlem af hhv. din elevkreds og Kreds 1 i den periode, hvor du er i praktik på en arbejdsplads beliggende i Kreds 1.
Du skal have været medlem af DJ i min. 2 måneder på ansøgningstidspunktet og ikke have en ubetalt restance. Ansøgning skal sendes i god tid inden afrejse.
Udfyld ansøgningsskemaet her og send det til kreds1 at journalistforbundet.dk.

Transportgodtgørelse for Kreds 1-medlemmer
Medlemmer på nedsat kontingent (pensionister, efterlønnere, praktikanter, ledige m.fl.) kan få transportgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i Kreds 1’s generalforsamling. Transportgodtgørelsen udgør billigst mulig offentlig transport.
Grundet Bornholms særlige geografiske placering i Kreds 1 kan medlemmer med fast bopæl på Bornholm søge om transportgodtgørelse til Kreds 1’s arrangementer – inklusive generalforsamlingen. Transportgodtgørelsen udgør billigst mulig offentlig transport.
Tilskud til transport forudsætter, at ansøgeren er:

  • medlem af Kreds 1
  • ansøgeren på forhånd er tilmeldt pågældende Kreds 1-arrangement
  • ansøgeren er mødt op til pågældende arrangement (krydset af på deltagerlisten)
  • ansøgeren dokumenterer samtlige transportudgifter i form af bilag.

ansøgeren indsender bilag senest en uge efter arrangementets afholdelse.

Fagfestival
Kreds 1 giver tilskud til deltagelse i Fagfestival, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Tilskuddet varierer fra år til år. Der skal ansøges inden Fagfestival.

Tilskud Fagfestival 2018

  • Ledige, pensionister og studerende (kun studerende i praktik på en arbejdsplads i Kreds 1 kan søge om tilskud) på kr. 1000, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side.
  • Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 500, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side eller får betalt billetten af arbejdsgiver.
  • Der gives ikke tilskud til dagsbilletter og evt. transport.

Ansøgning sendes til kreds1@journalistforbundet.dk . Tilskud udbetales på Fagfestival.

Tilskud til leje af ferieboliger
Medlemmer på nedsat kontingent (pensionister, efterlønnere, praktikanter, ledige m.fl.) kan få halvdelen af huslejen til Feriefondens boliger betalt i op til to uger i et kalenderår. Der gives ikke tilskud til forbrug, rengøring m.v. Du skal være på nedsat kontingent på det tidspunkt, hvor opholdet bookes for at opnå tilskud.
Bemærk at der ikke gives tilskud til miniferier/forlængede weekender men kun i forbindelse med booking af hele uger.
Der ansøges i forbindelse med bookning via bookingsystemet. Skriv hvorfor du er berettiget til at ansøge Kreds 1 i kommentarfeltet (ledig, pensionist m.m. jf. ovenfor).
Der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Se boligerne på djferie.dk.