Tilskud

Som medlem af Kreds 1 har du mulighed for at søge kredsen om tilskud til hhv. studieture, deltagelse i konferencer, kurser og efteruddannelse, som er fagligt begrundet.

Tilskud til medlemmer på nedsat kontingent (gælder ikke studerende)
Medlemmer på nedsat kontingent (pensionister, efterlønnere, ledige m.fl.) kan en gang årligt få et tilskud på maksimalt 1.000 kroner til en studierejse, deltagelse i en konference eller lignende, der er fagligt begrundet (dog ikke Dansk Journalistforbunds Fagfestival – se nedenfor). Ansøgninger vurderes individuelt og skal sendes til kreds1 at journalistforbundet.dk.
Bemærk: Ansøgning skal sendes i god tid og inden start på kursus/udd. m.m. og indeholde kontooplysninger.

Tilskud til praktikanter
Praktikanter kan én gang i deres studietid søge et tilskud på maksimalt 1.000 kroner til en studierejse. Som studerende anses du som dobbeltmedlem af hhv. din elevkreds og Kreds 1 i den periode, hvor du er i praktik på en arbejdsplads beliggende i Kreds 1.
Du skal have været medlem af DJ i min. 2 måneder på ansøgningstidspunktet og ikke have en ubetalt restance. Ansøgning skal sendes i god tid inden afrejse.
Udfyld ansøgningsskemaet her og send det til kreds1 at journalistforbundet.dk.

Ferieboliger
Du kan leje ferieboliger via DJ Ferie til attraktive priser. Kreds 1 yder ikke et særskilt tilskud til leje af ferieboliger.

Transportgodtgørelse for Kreds 1-medlemmer
Medlemmer på nedsat kontingent (pensionister, efterlønnere, praktikanter, ledige m.fl.) kan få transportgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i Kreds 1’s generalforsamling. Transportgodtgørelsen udgør billigst mulig offentlig transport.
Grundet Bornholms særlige geografiske placering i Kreds 1 kan medlemmer med fast bopæl på Bornholm søge om transportgodtgørelse til Kreds 1’s arrangementer – inklusive generalforsamlingen. Transportgodtgørelsen udgør billigst mulig offentlig transport.
Tilskud til transport forudsætter, at ansøgeren er:

  • medlem af Kreds 1
  • ansøgeren på forhånd er tilmeldt pågældende Kreds 1-arrangement
  • ansøgeren er mødt op til pågældende arrangement (krydset af på deltagerlisten)
  • ansøgeren dokumenterer samtlige transportudgifter i form af bilag.
  • ansøgeren indsender bilag senest en uge efter arrangementets afholdelse.