Legater og tilskud

Som medlem af Kreds 1 har du mulighed for at søge kredsen om tilskud til hhv. studieture, deltagelse i konferencer, kurser og efteruddannelse som er fagligt begrundet, hvis du er bevilliget nedsat kontingent. Se om tilskud her.

Kredsen administrerer også fælleslegatet ”Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og enkemænd”. Dette var tidligere opdelt i en række små legater, men er nu samlet i fælleslegatet.

En gang om året uddeles Kr. Dahls Mindelegat til en “yngre journalist, som med lødig journalistisk har skabt øget interesse for sit stofområde”, som der står i legatets fundats.

En gang om året uddeles også Simmel-prisen til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer.