Om kredsen

Dansk Journalistforbund er delt op i otte geografiske kredse, hvoraf Kreds 1 er den største med over 10.000 medlemmer.

Kredsen dækker København og flere omegnskommuner (postnummer 1000-2990, 3460, 3500 og 3520) samt hele Bornholm (postnummer 3700-3790).

Alle der har arbejdsplads i kredsen, er automatisk medlem af Kreds 1. Hvis du er freelancer, arbejdsløs eller pensionist, er du medlem af Kreds 1, hvis du har bopæl i kredsen. Studerende anses som medlem af Kreds 1 mens de er i praktik på en arbejdsplads beliggende i Kreds 1.

Kredsen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle kredse i Dansk Journalistforbund har ret til at lade sig repræsenterede med en observatør på forbundets hovedbestyrelsesmøder, hvilket Kreds 1 stort set altid benytter sig af.