Fællesfonden

Fællesfonden – Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og enkemænd

Fondens formål er at yde støtte til syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker eller enkemænd. Legatmodtagere skal være medlem af Kreds 1 eller enke/enkemand efter et Kreds 1-medlem.

Ansøgningsfrist er hvert år ultimo februar – hold øje med hjemmesiden. Skriftlig ansøgning sendes til Kreds 1, Gammel Strand 46, 1202 København.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om sidste års indtægt, nuværende økonomiske situation, alder samt antal hjemmeboende børn. Ansøgere bedes oplyse, om de tidligere har modtaget legat fra kredsen og i bekræftende fald hvornår.