Simmel-Prisen

Motivation for Simmel-prisen. René Simmel var engageret formand for Dansk Journalistforbunds Kreds 1 fra 1994-2004 samt medlem af forbundets hovedbestyrelse frem til 2009. Han var desuden indtil sin alt for tidlige død som 56-årig i sommeren 2014 kredsens repræsentant i bestyrelsen for Stutgården, som kredsen er med til at drive.

René Simmel var indtil det sidste fagligt aktiv i Dansk Journalistforbund. Han var en mand, man forholdt sig til. Drevet af en stor retfærdighedssans, solidaritetsfølelse og med skarpe holdninger til sit fag. Han var alt andet end høflig og fintfølende, men han var frem for alt en god kammerat og en brændende, fagpolitisk sjæl.

Da René Simmel blev ramt af terminal sygdom, modtog kredsbestyrelsen flere opfordringer til at indstifte en hædersbevisning i hans navn.

Kreds 1 uddeler i forvejen Kr. Dahls Mindelegat til et kredsmedlem, der har gjort sig bemærket ved en ekstraordinær journalistisk indsats. Med denne pris ønsker kredsen at fokusere på den gode kollega.

Kredsens bestyrelse har drøftet flere muligheder for at mindes det, René Simmel stod for. Vi fandt, at det bedst sker ved at sætte pris på en kredskollega, der har udmærket sig ved at gøre noget ekstraordinært for sine kollegaer og løfte arbejdsglæden.

Udvalget, der uddeler Simmel-Prisen, består af:
Formand: Martin Hjort, Journalist og kommunikationsrådgiver
Modtager af senest uddelte Simmel-Pris: pt. Morten Bruun, Fagbladet FOA
Gisle Thorsen, Freelance sportsjournalist
Jens Berg Thomsen, Sjællandske Medier

Se modtagere af Simmel-Prisen her.

Fundats for Simmel-Prisen

§1 Navn
Simmel-prisen er indstiftet af Dansk Journalistforbunds Kreds 1 og uddeles en gang årligt til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer. Prisen er indstiftet til minde om kredsens mangeårige formand René Simmel.

§2 Modtager
Prisen uddeles hvert år på kredsens generalforsamling. Modtageren er et medlem – i særlige tilfælde flere medlemmer – som i årets løb har gjort en ekstraordinær faglig indsats til glæde for kollegerne. Med faglig indsats kan også forstås et engagement, som har løftet arbejdsmiljøet, -glæden eller kammeratskabet på en arbejdsplads eller i en kreds af kolleger.
Prisen uddeles første gang på Kreds 1’s generalforsamling i marts 2015.

§3 Prisen
Prismodtageren får overrakt et diplom og et gavekort til leje af en af Feriefondens ferieboliger i en uge. Lejevilkårene er som for alle andre. Gavekortet skal bruges inden udgangen af det følgende kalenderår.

§4 Indstillinger
Indkaldelse af indstillinger offentliggøres hvert år i god tid forud for generalforsamlingen i Fagbladet Journalisten og på Kreds 1’s hjemmeside. Alle medlemmer af Dansk Journalistforbunds Kreds 1 kan indstille kolleger til prisen. Indstillingen skal være motiveret og gerne med konkrete eksempler. Alle kredsmedlemmer uanset ansættelsesforhold kan indstille og indstilles.

§5 Dommerkomité
Dommerkomitéen består af fire personer. Tre repræsentanter vælges af Kreds 1’s bestyrelse – heraf mindst ét uden for bestyrelsens midte. Det sidste medlem er den seneste modtager af prisen.
Uddeles prisen til mere end én, vælger de internt, hvem der skal repræsentere dem i komitéen. I tvivlstilfælde trækkes der lod. Alle medlemmer af dommerkomitéen vælges for to år. Dog fraset seneste modtager af prisen, der kun deltager i dommerkomitéen én gang, nemlig ved den førstkommende uddeling, efter vedkommende har modtaget prisen. Komitéen nedsættes på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§6 Udvælgelsen
Dommerkomitéen beslutter suverænt, til hvem prisen uddeles blandt de indstillede. Beslutningen meddeles Kreds 1’s formand senest en uge før generalforsamlingen. Dommerkomitéens medlemmer kan ikke selv indstille kandidater til prisen, ej heller modtage den.

§7 Dommerkomitéens arbejde
Præcise regler for dommerkomitéens arbejde vil ikke blive fastlagt, bortset fra følgende: Skal afstemning foretages, har alle medlemmers stemme lige vægt.
Uddelingen af prisen skal ledsages af en udtalelse fra dommerkomitéen, som redegør for overvejelserne bag valget.

§8 Ændringer og afvigelser
Ændringer af disse vedtægter eller nedlæggelse af prisen foretages ved simpelt flertal på et kredsbestyrelsesmøde.

—–

Denne fundats er vedtaget af bestyrelsen i Kreds 1 i 2014.
Fundatsen er senest ændret i november 2023.