Legat for den bedste journalistik – hvem skal have Kristian Dahl-Prisen 2023?

19.02.2024

Hvem fortjener Redaktør Kristian Dahls Mindelegat – en af branchens fornemmeste journalistpriser?

Redaktør Kristian Dahl - tegning af Aksel Andreasen

Redaktør Kristian Dahl – tegning af Aksel Andreasen

Legatet er på 15.000 kr. og uddeles til en yngre journalist, som i løbet af 2023 har levet op til Kristian Dahl-legatets fundats, nemlig:
”en yngre journalist (40 år eller derunder), som med lødig journalistik har skabt øget interesse for sit stofområde.”

”Undtagelsesvis kan legatportionen dog, under overanførte betingelser, udbetales til flere journalister for en fælles præstation.” Modtageren af legatet skal være medlem af Kreds 1.

Kristian Dahl-udvalget opfordrer hermed alle i branchen til at sende os forslag til værdige modtagere af legatet.

Vær særlig opmærksom på, at forslagene skal være begrundede og med eksempler på journalistens arbejde, det være sig radio, tv, trykte medier og/eller web. Forslag skal være offentliggjort inden indsendelsesfristens udløb.

Artikler/bilag skal leveres i original skriftstørrelse i 6 eksemplarer. Og kan altså ikke leveres som links. Radio- og tv-udsendelser samt webproduktioner mv. skal leveres på usb-stick.

Hvis større produktioner indstilles, skal der vælges max 5 artikler eller max 60 minutters radio/tv/podcast eller max 1 single eller max 50 siders bog ud, der markeres som repræsentative for journalistens arbejde. Dertil kan lægges links til resten af produktionen, Bøger sendes også gerne som gratis lydbog. Alt skal afleveres i seks eksemplarer.

Hvis projektet består af mange korte enheder, vedlægges de 5 vigtigste artikler og op til 15 yderligere artikler som dokumentation med tydelig prioriteret læsevejledning.

De begrundede forslag sendes til kreds1@journalistforbundet.dk. Materiale sendes/afleveres til: Kreds 1, Gammel Strand 46, 1202 København K.
Deadline for forslag er tirsdag den 9. april 2024 kl. 12.00.

Redaktør Kristian Dahls Mindelegat uddeles fredag den 17. maj 2024.

Med venlig hilsen
Kristian Dahl-udvalget

Ved spørgsmål kontakt formanden for Kristian Dahl-udvalget, Pernille Aisinger, Fagbladet Folkeskolen, på pai@folkeskolen.dk eller 21426811 eller udvalgets sekretær Mette Eeg på 33 42 80 00.

Arkiver