Kreds 1 legat til uddeling til syge og værdigt trængende

26.02.2024

Kreds 1-legatet ”Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og enkemænd” – er nu åbent for ansøgning.

Skriftlig ansøgning om tildeling af legat indsendes senest onsdag den 13. marts 2024 til kreds1@journalistforbundet.dk eller evt. via post til Kreds 1, Gammel Strand 46, 1202 København K.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om forrige års indtægt (årsopgørelse), nuværende økonomiske situation, alder og antal hjemmeboende børn.

Ansøgere der ikke tidligere har modtaget legat fra Kreds 1 vil blive prioriteret.

Kun Kreds 1-medlemmer og enker/enkemænd efter Kreds 1-medlemmer kan komme i betragtning.

 

Arkiver