Over 80 medlemmer samlet til generalforsamling

10.03.2022

Onsdag den 9. marts 2022 holdt Kreds 1 generalforsamlingen.

I 2021 blev generalforsamlingen holdt digitalt på grund af corona, men i år var Kreds 1 tilbage på Arbejdermuseet, hvor generalforsamlingen blev afholdt med god stemning undervejs.

Kreds 1 afholder generalforsamling i Arbejdermuseets festsal.
Foto: Lars Krabbe.

Direktør i vores a-kasse AJKS Linda Garlov blev valgt som dirigent, og hun førte forsamlingen godt og sikkert igennem både beretning, regnskab og diverse valg.

Generalforsamlingen valgte Linda Garlov som dirigent. Foto: Lars Krabbe.

Bestyrelsen fremlagde regnskab med et ganske stort underskud. Det skyldes, at generalforsamlingen i 2021 besluttede at overføre 300.000 kroner til Fonden for Værdigt Trængende, men derudover har kredsen også brugt mange penge på arrangementer og dermed på medlemmerne i 2021. Det samlede årsregnskab kan læses her.

Kredsens kasserer Ole Sønderby Petersen fremlægger regnskabet. Foto: Lars Krabbe.

Kritisk revisor Elon Cohn har også gennemgået regnskabet og taget stikprøver. Elon blev genvalgt som kritisk revisor.

Elon Cohn / Tegning: Bob Katzenelson

På generalforsamlingen blev to forslag vedtaget  efter forslag fra bestyrelsen:

  • Kredsen overfører i år 40 kroner pr. medlem til Safetyfonden. De øvrige år har vi overført 20 kroner pr. medlem, men grundet situationen i Ukraine, blev det i år foreslået, helt ekstraordinært fordoble beløbet, og det var der fuld opbakning til.
  • Kredskontingentet bliver fastholdt på 20 kroner pr. medlem pr. måned. Et medlem af kredsen foreslå, at kontingentet skulle sættes ned til 15 kroner om måneden, men det forslag blev nedstemt.

Læs hele formandens beretning her.

Som sædvanligt var der også valg til bestyrelsen og følgende blev valgt på generalforsamlingen:

Genvalgt som formand i et år: Frederik M. Juel

Derudover blev følgende valgt til bestyrelsen for 2 år:

  • Kristian Westfall, valgt med 59 stemmer
  • Martin Hjort, valgt med 59 stemmer
  • Lene Ambro Kragh, valgt med 52 stemmer

Følgende blev valgt for 1 år:

  • Karin Bech, valgt med 42 stemmer
  • Charlotte Pardorf, valgt med 23 stemmer

Følgende er valgt som suppleanter til bestyrelsen i 2022 for 1 år:

  1. suppleant Malte Pedersson
  2. suppleant, Deniz Serinci

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 2022. Foto: Lars Krabbe.

Efter generalforsamlingen blev Simmel-Prisen uddelt ved formand Maj Munk.

Prisen har sit navn efter René Simmel, som i ti år var en engageret formand for kredsen, og prisen gik i år til Freja Thorbech fra A4 Medier. Diplom blev modtaget af Frejas kollega.

Simmel-Prisen til Freja Thorbech, A4 Medier. Foto: Lars Krabbe.

I forbindelse med generalforsamlingen var både Lars Krabbe og Bob Katzenelson med og tog fotos og satte streger.

Se alle tegninger her fra generalforsamlingen.

Se alle billeder her fra generalforsamlingen.

 

 

 

Arkiver