Over 100 medlemmer samlet til digital generalforsamling

8.03.2021

Illustration Mathias Wohlert

Illustration Mathias Wohlert

Torsdag den 4. marts holdt Kreds 1 generalforsamlingen. Grundet Corona blev den afholdt digital, men der var alligevel over 100 deltagere og en god debat undervejs.

Direktør i vores a-kasse AJKS Linda Garlov blev valgt som dirigent, og hun førte forsamlingen godt og sikkert igennem både beretning, regnskab og diverse valg.

Bestyrelsen fremlagde regnskab med et pænt overskud. Regnskabet bærer præg af situationen med Corona, der har gjort, at kredsen har gennemført færre aktiviteter og der har været færre ansøgninger om tilskud. Det samlede årsregnskab kan læses her.

På generalforsamlingen blev tre forslag vedtaget efter forslag fra bestyrelsen:

 • Kredsen overfører 300.000 kroner af årets overskud til Fonden for syge og værdigt trængende. Derved får vi en større formue i Fonden. Det vil give et større afkast, som vi kan dele ud til medlemmerne.
 • Kredsen overfører i lighed med foregående år 20 kroner pr. medlem til Safetyfonden.
 • Kredskontingentet bliver fastholdt på 20 kroner pr. medlem pr. måned.

Læs formandens beretning her.

Som sædvanligt var der også valg til bestyrelsen og følgende blev valgt på generalforsamlingen:

Genvalgt som formand i et år: Frederik M. Juel

Valgt som næstformand for to år: Maj Munk

Derudover blev følgende valgt til bestyrelsen for 2 år:

 • Ronja Pilgaard
 • Ole Sønderby Petersen
 • Deniz Serinci
 • Niels Peter Arskog

Følgende blev valgt for 1 år:

 • Lene Ambro Kragh
 • Kristian Westfall
 • Martin Hjort

Følgende er valgt som suppleanter til bestyrelsen i 2021 for 1 år:

 1. suppleant Karin Bech
 2. suppleant Charlotte Pardorf
 3. suppleant Pari Khadem

Arkiver