Velkommen til Kreds1.dk

11.06.2019

DJ er delt op i otte geografiske kredse, hvoraf Kreds 1 er langt den største med ca. 9.900 medlemmer. Kreds 1 dækker København og flere omegnskommuner samt Bornholm.

Følg Kreds 1 på Facebook
Du kan få de seneste nyheder om arrangementer og kredsens øvrige arbejde i din Facebookstrøm.
Gå ind på www.facebook.com/kreds1 og tryk “Like”.

Kredsen har holdt det sidste arrangement i dette første halvår af 2019 og vender tilbage i slutningen af august med mange flere medlemsarrangementer.

God sommer.

Arkiver